Congres Makkelijk Lezen | Makkelijk Lezen Prijs
16426
page-template-default,page,page-id-16426,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Makkelijk Lezen Dag

Makkelijk Lezen Prijs

De Makkelijk Lezen Prijs is een jaarlijkse aanmoedigingsprijs aan een auteur, onderzoeker of bijzondere initiatief voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Dit jaar is de eerste keer dat we de Prijs uitreiken met de intentie het jaarlijks te laten terugkeren op de Makkelijk Lezen Dag. Elk initiatief om deze kinderen te ondersteunen is belangrijk en daarom verdienen natuurlijk alle genomineerden de maximale publiciteit. Wij willen ons daar sterk voor maken en er ons steentje aan bijdragen.

 

De genomineerden zijn:

 

Senior-adviseur Marika de Bruijn / Schoolbestuur Kindante
Het schoolbestuur is genomineerd voor hun durf te innoveren op het gebied van lezen/dyslexie. Het gaat om het schoolbestuur en specifiek Marika de Bruijn die daar als haar schouders onder heeft gezet. Dyslexie in Transitie is nu een structureel arrangement preventieve dyslexiezorg geworden dat in co-financiering van gemeente en schoolbestuur wordt bekostigd.

 

Michiel van de Vijver en Gerben Valkema / Makkelijk lezen stripboeken
Lezen is voor kinderen met leesproblemen en dyslexie topsport bedrijven. Heel hard werken. Dan is het best lastig om de leesmotivatie vast te houden. Een leuk stripboek lezen op AVI-niveau kan dan helpen om lezen toch leuk te vinden. Michiel van de Vijver en Gerben Valkema zijn stripmakers die jarenlang voor de studio van Jan Kruis hebben gewerkt. Nu hebben ze hun eigen serie’s stripboeken op AVI-niveau. “Kijk en lees”. Wij horen van veel kinderen met dyslexie terug dat het lezen van deze strips wel leuk is.

 

Judith Hessels en Vera Laagland / OBA-Oosterdok makkelijk lezen plein
De grote bieb in Amsterdam had geen MLP. Het was wel regelmatig onderwerp van gesprek, maar in 2016 zijn Vera en Judith hard aan de slag gegaan om de Amsterdamse pilot MLP op Oosterdok (Centrale Bibliotheek Amsterdam) te realiseren. Op 5 april 2017 is een voorlopig MLP geopend op de Jeugdetage van OBA Oosterdok. Inmiddels zijn de definitieve tekeningen van de uiteindelijke MLP af. De architecten hebben de ideeën van Vera en Judith besproken en in overleg met hen is er een uiteindelijk plan gemaakt. Ze verwachten dat dit in 2019 wordt gerealiseerd. Activiteiten gelieerd aan het MLP, zoals de Funboekenclub of theaterlezen, zijn tot nader orde doorgeschoven. Judith en Vera blijven knokken voor meer aandacht voor het MLP in Amsterdam. In 2018 zijn er zes MLP’s bijgekomen in de Amsterdamse filialen.

 

Kinderzwerfboek
Fantastisch hoe deze organisatie de “stationschef” faciliteert om voor ieder kind boeken beschikbaar te hebben. Kinderen en ouders kunnen regelmatig langs de kinderzwerfboekenstations lopen om een boek mee te nemen. Bij ouderbijeenkomsten wordt het station ook altijd aangeprezen. Ouders zijn blij verbaasd dat ze zonder enige tegenprestatie een boek mee mogen nemen (en zelfs mogen houden als het bevalt). Ook kunnen kinderen op school voor iedere vakantie naar het Kinderzwerfboekenstation gaan en een boek in de vakantie meenemen. Boeken verwerven ze via ouders, via collega’s en familie. Een paar keer per jaar kun je bij Kinderzwerfboek een pakket boeken zomaar aanvragen.

 

Henny Baas / OBS ‘t Kienholt in Hoogeveen
Basisschool OBS ‘t Kienholt biedt leerlingen met dyslexie een pakket op maat. Henny wil juist deze leerlingen extra aandacht geven. De directrice van deze basisschool kiest voor extra individuele aandacht voor leerlingen met dyslexie. Deze basisschool kiest ervoor om de bibliotheek individuele leesgesprekjes met de leerlingen te laten houden. Vervolgens krijgen de leerlingen op persoonlijke behoefte een minicollectie met boeken die zij interessant vinden.

 

Korrie Huis in ‘t Veld / Pricoh – Vereniging van het Christelijk Onderwijs Hoogeveen
Het ‘Leesbad’ is een intensief leestraject voor kinderen uit groep 4 die moeite hebben met het leren lezen. De kinderen krijgen gedurende 4 maanden extra leesbegeleiding om het leesplezier te vergroten en het leesniveau te verhogen. Korrie Huis in ‘t Veld is gespecialiseerd in de leesontwikkeling en in effectieve manieren van leesbegeleiding. Drie middagen in de week komen de kinderen in kleine groepjes bij elkaar en zorgt Korrie voor leesstimulerende activiteiten. Korrie is hierin zeer betrokken. Het Leesbad wordt in samenwerking gedaan met de bibliotheek.

 

Grietje Tempel / CBS De Regenboog in Noordscheschut
Grietje heeft veel oog voor de individuele behoefte van de leerlingen. Zo zat er eens een jongetje bij haar in de groep die heel veel moeite had met lezen in groep 3. Ze is toen met hem stripboeken gaan lezen, o.a. Donald Duck. Daarna ging hij met sprongen vooruit en begon toen in de Kameleon van zijn vader. Grietje liet hiermee zien dat ze ruimte geeft voor de leesinteresse van het kind en van daaruit de leerling liet groeien.

 

Marja Groenendijk / Leeskliniek
Leerkracht Marja Groenendijk van de Leeskliniek onderzoekt en begeleidt kinderen bij wie het lezen onvoldoende ontwikkeld is. Dit is een intensieve begeleiding voor een bepaalde periode. Mocht na deze periode van intensieve begeleiding bij het lezen blijken dat er sprake is van een hardnekkig leesprobleem, dan kan het voorkomen dat er een onderzoek naar dyslexie gestart wordt. Samen met de lokale bibliotheek zijn er al meerdere ouderavonden georganiseerd. Leesproblemen en leesplezier vullen elkaar goed aan.

 

Ducklexie
Samen met 6 kinderen met dyslexie is de Ducklexie gemaakt. Een speciale uitgave van de populaire Donald Duck. Bij deze speciale uitgave hebben de makers rekening gehouden met kinderen die lezen moeilijk vinden door een aangepast lettertype te gebruiken, de lettergroote, letterspatiering, en woordspatiering en interlinie is aangepast.

 

‘Tem de tekens’ van DICHTER.
Deze speciale editie van DICHTER vraagt aandacht voor laaggeletterdheid. Meer dan 30 dichters schreven voor dit nummer meer dan 60 gedichten. Over het nut van taal en hoeveel plezier je er aan kunt hebben. Waarom het voor sommige mensen moeilijk is goed te leren lezen en schrijven. Hoe je kunt helpen en wat jij kunt doen. Een prachtig nummer. Voor iedereen die van taal houdt en weet wat de waarde van de tekens zijn.
Poëzie en laaggeletterdheid worden zelden in één adem genoemd. Toch kan juist de speelsheid van gedichten moeilijke lezers een andere kant en waarde van taal laten zien. Daarnaast is het mooi dat er met deze kunstvorm aandacht wordt besteed en gevraagd voor dit probleem.

 

Wendie van der Aa / Adviseur leesontwikkeling & leesontwikkelingsproblematiek PO
Ze is op dit moment heel erg betrokken bij het project Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem. Dit is een opleiding voor leesconsulenten die naar scholen gaan. Daarnaast zet ze zich ook in om zoveel mogelijk mensen te informeren over hoe we de doelgroep kunnen helpen om lezen weer leuk te vinden. Niets is teveel voor haar, ze wil met iedereen overleggen en ze staat ook open voor feedback.
Ze geeft trainingen voor het project Leesplezier en doet verschillende onderzoeken. Ze is altijd heel erg betrokken en doet ook net een stapje extra om ook met andere hierover in contact te komen. Door haar inzet is Passend Lezen gekoppeld aan de leesconsulenten, waardoor meerdere organisatie bij elkaar komen zodat uiteindelijk de kinderen met leesproblemen beter geholpen kunnen worden.

 

Yvonne Vonk / Spreekbeeld
Yvonne (dyslexiespecialist/logopedist) is auteur en uitgever van “Spreekbeeld” en eigenaar van De leespoli in Tiel. Yvonne werkt veel met kinderen die lezen niet gemakkelijk vinden. Omdat zij als dyslexiespecialist van mening is dat er in de preventieve sfeer nog veel te halen valt heeft zij Spreekbeeld ontwikkeld. Gebruik van dit pakket in groep 1-2 en 3 helpt vooral kinderen die een moeilijke start (gaan) hebben met het aanvankelijk lezen en spellen. Yvonne heeft hart voor deze kinderen.

 

Hedianne Bosch
Zij ontwikkelde de methode “Leespraat”. Leespraat is voornamelijk gericht op kinderen met het Syndroom van Down. Met Leespraat leren zij al op jonge leeftijd betekenisvol lezen met directe woordherkenning. Gebruik van Leespraat ontwikkelt tevens de spraak-taalontwikkeling van deze kinderen. Leespraat maakt ook voor deze doelgroep het lezen makkelijk.

 

Trijntje de Wit / Lezen moet je doen
“Lezen moet je doen” is een leesmethode van beeld en gebaar voor zeer moeilijk lerende kinderen. Trijntje is zeer bevlogen en erg begaan met de doelgroepen waarvoor zij deze methode heeft ontwikkeld. De klankgebaren die Trijntje de Wit heeft ontwikkeld worden in veel reguliere basisscholen fanatiek gebruikt, omdat het de automatisering van de klanktekenkoppeling motorisch ondersteunt. Ook andere materialen van de methode zijn goed te gebruiken in de onderbouw, zoals de letterkaartjes. De materialen van Lezen moet je doen kunnen ook worden ingezet voor o.a. nieuwkomers.

 

Coosje van der Pol / Bibliotheek Midden-Brabant
Kwispellezen (kinderen met leesproblemen lezen 8x voor aan een getrainde hond in de bibliotheek & leesconsulent praat ondertussen met ouder)

 

Myrthe Albertz
Myrthe is scholiere met dyslexie die oproept: ‘Praat ook met ons!’ Ze is ook betrokken bij de www.informatiepuntdyslexie.nl.

 

Chantal Engberts
Chantal is schrijfster van het boek ‘Nu weet ik eindelijk wat dyslexie is’. Als orthopedagoog heeft Chantal veel kinderen meegemaakt met dyslexie. Wanneer de diagnose gesteld is, leg ik aan het kind, de ouders en leerkrachten uit wat de diagnose betekent. Na die uitleg krijg ik steevast te horen: ‘Ah, nu weet ik eindelijk wat dyslexie is!’ Die opmerking heeft geleid tot dit boekje.

 

Edward van der Vendel Tijgerlezen
De Tijgerlezenserie bestaat uit zes boeken. Ze zijn heel divers. Wij zijn tijgers van Edward van de Vendel (illustraties van Ingrid en Dieter Schubert) is een prentenboek met een paar regels soepel lopende tekst vol met speelse herhalingen. Het verhaal gaat over drie kleine dieren die besluiten dat ze eigenlijk tijgers zijn, supertijgers zelfs. Tot ze een echte tijger tegenkomen. Heerlijk zonder AVI.

 

Scoor een Boek!
De Bibliotheek Midden-Brabant en Stichting Willem II Betrokken gaan samen dit probleem tackelen met Scoor een Boek! In dit project moedigen profvoetballers van WillemII en RKC Waalwijk leerlingen uit groep 5 en 6 aan om zoveel mogelijk mooie boeken te scoren. Met het vergroten van het leesplezier, vergroten kinderen zo ook hun kansen op een succesvolle taalontwikkeling en toekomst.

 

De Boekenbakker
De Boekenbakker is een online schrijfplezier-app. Kinderen kunnen zelf boekjes maken over een onderwerp dat hen interesseert. Dat boekje kun je printen, dubbelvouwen en nieten. Kinderen zijn geweldig trots als ze hun zelfgemaakte boekje in handen krijgen!

 

Makkelijk lezen met Disney
De aansprekende en reuze populaire Disney klassiekers Frozen, Cars, Beauty and the Beast, Rapunzel’s, The Incredibles en The Jungle Book zijn nu verschenen in een makkelijk lezen versie. Ik de boeken staan allemaal leuke weetjes, doe-opdrachten en knutsels. Zoals overleeftips van de koning en vlechten doe je zo. Extra speciaal is dat de boeken ook te downloaden zijn als een dynamisch e-boek. In deze e-boekversie kun je de tekst vergroten, de afstand tussen de letters aanpassen, gekleurde lettergrepen aanzetten en je eigen favoriete lettertype kiezen.

De juryleden zijn:

Janneke Bakker / St. Passend lezen (Superboek)
Terry van de Beek / Dyadon advies & training
Maud van Druenen / Expertise Centrum Nederlands
Liz van Haalen / Bibliotheek Hoogeveen
Elseline Knuttel / De Intkvis/LeesLetters
Joli Luijckx  / BALANS NVA
Bas Snijders / Bibliotheek Spijkenisse/Boekenberg
Maartje Thoen-Houben / Lezen aan de Witsenkade
Dia Wesseling / ProBiblio